Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Giáo dục Phổ thông

Liên hệ với chúng tôi

  • 247 Tân Kì Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

  • 090.695.4499 - 0888.740.007

  • ttgiaoducphothong@gmail.com